เป็นหมวยมาตั้งแต่ท้องแม่ เวลาส่องกระจกไม่ชอบที่ตาดูปรือๆ เหมือนคนง่วงตลอดเวลา ต้องทำตาสองชั้นแล้วล่ะ