เคสแก้ไขทรงรูจมูกไม่เท่ากันโดยการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อหนังแท้

เคสแก้ไขทรงรูจมูกไม่เท่ากันโดยการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อหนังแท้

ปัญหา

เคสนี้มีปัญหามุมของขอบรูจมูก ไม่เท่ากันเล็กน้อย โดยมุมของขอบรูจมูกด้านซ้าย จะรั้นสูงกว่าข้างขวา

การแก้ไข

หมอแก้ไขโดยการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อหนังแท้ เข้าไปเติมบริเวณจุดที่รั้นขึ้นของขอบรูจบูกด้านซ้ายข้างเดียว

ภาพตัวอย่าง

รีวิวลูกค้าจาก Asaya Clinic