เคสแก้ปลายจมูกเบี้ยวจากกระดูกอ่อนหูติดผิดที่

ปัญหา

เคสนี้ เคยไปเสริมจมูก รองปลายด้วยกระดูกอ่อนหูจากที่อื่น แต่มีปัญหาว่า
เมื่อมองหน้าตรง ปลายจมูกเบี้ยวไปจากแกนสันจมูก

การแก้ไข

หมอวิเคราะห์ปัญหา พบว่าเกิดจากการที่กระดูกอ่อนใบหูที่นำมารองปลายนั้น ติดผิดตำแหน่ง คือติดเบี้ยวไป
หมอได้แก้ไข โดยเลาะเอากระดูกอ่อนหูที่ติดผิดที่ออก และเสริมรองปลายเนื้อเยื่อเทียมเพื่อเพิ่มความหนาเนื้อปลายจมูก ปรับให้ปลายจมูกตรงมากขึ้น

ภาพตัวอย่าง

รีวิวลูกค้าจาก Asaya Clinic